T  E  L  E  D  A  T  A
Svenska Teledata Teledata Sweden
(svenska)(english)


Heartbleed - för nytt pw skicka kontaktuppgift till sms 07
02790179 eller Skype: teledatase

Webmail

Vid problem med Imap, Squirrelmail och Ensim använd ovan webmail-länk


Domänregistrering .se 100 kr per år inklusive moms

Domänregistrering övriga från $15 per år

Domänändringar